Jestli jsem ti lhal

(V.K.Tomáško)
ROHÁČI

  A
1. Z mraků se slunce vylouplo, co víc můžu si přát
  E          A     D    E   A
  Pár kluků s kytarou vykouklo, zkoušejí Dajánu hrát

2. Pak přijde jaro a stejskání, vězení ze čtyř stěn
  Něco mě táhne tam do strání, déšť voní do oken
  
  D                          E       A
R: Jestli jsem ti někdy lhal tak promiň, možná že jsem mluvil ze spaní
  D        E        D    A      E     A
  Jestli jsem ti lhal, tak prosím promiň, pod oknem už kluci nehrají
  
3. Sliby jsem dával na cestách, tam kde jsem zůstal stát
  S kytarou bláhovým nevěstám o lásce dovedu lhát

4. Duhové oči kaluží, básníkům nabízí rým
  Na stole váza bez růží a jedna prázdná skříň

R:
(c) DISKOGRAFIE 60-90 - www.zateckecountry.cz/diskografie