Krysař a král

(A.Linhart)
PACIFIK

  e        a      D         e
1. Bylo to v dobách osvícených, před branou krysař stál
  e        a     D        e
  Městem šlo jako pohlazení, když na píšťalku hrál
  G        C    a       H7
  Viděl jak brány otvírají a každý šel mu vstříc
  e      a      D         e
  Že lidé jeho píseň znají, každý chtěl slyšet víc
 
2. Bylo to v dobách osvícených, před branou krysař stál
  Až jednou se svým doprovodem přišel i sám pan král
  Prodej mi flétnu chlapče milý, já všechno zlato dám
  Ten nápěv tolik roztomilý dávno v srdci mám
 
3. Tady ji máte pane králi, ať píšťalka je tvou
  Ať v kámen nikdy nepromění písničku nevinnou
  Vyjdi s tou písní mezi lidi, na každou ze všech cest
  Ať slepý rázem krásu vidí, otvírej brány měst
 
4. Otvírej srdce zatvrzelá, tulákům lámej hůl
  Ať s tebou zpívá země celá, dej království všem půl
  Krejčíkům plátno, rybářům síť a včelám květů pyl
  Já zase musím svou cestou jít, ty zpívej ze všech sil
 
5. Bylo to v dobách osvícených, před branou krysař stál
  Městem šlo jako pohlazení, když na píšťalku hrál
  Kde jsou ty doby osvícené, zatímco svět šel dál
  Kde jsou ty písně zanícené, kam zmizel ten co je hrál
(c) DISKOGRAFIE 60-90 - www.zateckecountry.cz/diskografie