V stínu kapradiny

(J.Kratochvílová/P.Vrba)
J.Kratochvílová

  D         a           D
1. V stínu kapradiny spal, svět pod hlavou měl
  D         a          D
  V stínu kapradiny snil, vím o mně ne, žel
  V háji po zbojnících spal, když lámal se den
  Kéž by do spánku mě vzal, jen pro jednou jen
   
2. Víly možná v hlavě měl, snad umřít si přál
  Rej těch nohou, rukou, těl má na těle dál
  V stínu kapradiny zhas, měl na čele šrám
  Z touhy vílám na pospas, já znovu ho dám
   
  D
R: No tak vstávej na pár chvil zbývá touha jedné z víl
  Už cinkot zní všech tamburin, tak se stává stříbrem cín
   
3. V stínu kapradiny spal, sám splácel si daň
  V stínu kapradiny dál, bil stohlavou saň
  Já tam zrovna stála jen, tak náhodou jen
  Touha má sto nálad, sen je naštěstí sen
   
4. Víly možná v hlavě měl, snad umřít si přál
  Rej těch nohou, rukou, těl má na cele dál
  V stínu kapradiny zhas, měl na čele šrám
  Z úcty k vílám na ten čas, já nový mu dám

R:
(c) DISKOGRAFIE 60-90 - www.zateckecountry.cz/diskografie