Za všechno může čas

(L.Filipová/Z.Rytíř)
L.Filipová

  F    G  C
1. Lásku si odpřísáhli
  a      G  C
  Pod mostním obloukem
   a     F    G
  A dál to pak společně táhli
  a      F
  Tím svým životem
  a    G  C
  Lásku si odpřisáhli
  
2. Měli jen skromná přání
  V srpnový léta hic
  A snad kromně milování
  Je netrápilo nic
  Měli jen skromná přání
  
   C
R: [: Za všechno může čas
   a
   Ten co se skrývá v nás :]
    F             C
  -1. Náhle si zrychlí ten svůj krok
  -2. A v něm vteřina je delší než rok

3. Z příběhu zbývá jen málo 
  Jen úsměvy na fotkách
  A co dřívě se věčné zdálo
  Teď končí ve výčitkách.
  Z příběhu zbýva jen málo
  
4. Odešel jednoho rána
  Vzpomínky ty s sebou vzal
  Chyběla jen slavobrána
  A vůbec nikdo neplakal
  Odešel jednoho rána

R:
(c) DISKOGRAFIE 60-90 - www.zateckecountry.cz/diskografie