DECHOVÁ HUDBA SUPRAPHONU

řídí J.Bauer

Stanislav Procházka
Miloslav Šuba
Václav Pokorný
Jiří Vašíček
František Ledínský
Erika Bauerová
Zorka Kohoutová
Josef Zíma
Jana Salačová
Marie Burdová
Zdeněk Matouš
Jindra Střítezská
Věra Příkazská
Slováček Jaroslav
Marie Sikulová
Skovajsová Lída
Benešová Věra
Pokorný Václav
Kovář Oldřich
Vacek Karel
Vašíček Jiří