FOK
(SYMFONICKÝ ORCHESTR HL.M.PRAHY)

řídí Václav Smetáček