SOUBOR PÍSNÍ A TANCŮ OLŠAVA

Lubomír Málek
Jitka a Táňa Málkovy
Marta Stojaspalová
Lenka Kelíšková
Edita Kubišová
Vítek Klabačka

Petr Pombajík+Libor Večeřa-housle
František Jahůdka-ozembouch
Josef Chýla+Ladislav Slabák-kontry
Antonín Stojaspal+Jiří Zálešák+Horymír Sušil-klarinety
Hynek Sušil-cimbál, píšťala
Otakar Pokorný-gajdy
Jaroslav Buráň+Miroslav Kupec-křídlovka