ŠKODOVAČKA

řídí Ivo Cíl

Iva Hasamanová
Jana Klérová
Petr Klér
Zdeněk Sinkule