SWING KVARTET Vladimíra Klusáka

František Sojka
Ferdinand Havlík
Ivan Dominák