Zdeněk Barták
SKUPINA "220" Z.Bartáka

www.stránky