Milan Černohouz

Králová Eva
Pavlíčková Vladěna
Práglová Vendula
Štědroň Jiří
SBOR JAROMÍRA HNILIČKY

ORCHESTR GUSTAVA BROMA - OGB
ORCHESTR STUDIA BRNO, řídí Erik Knirsch - OSB
OCREHSTR KARLA VLACHA - OKV
TANEČNÍ ORCHESTR ARMÁDNÍHO UMĚLECKÉHO SOUBORU VÍTA NEJEDLÉHO - TOAUSVN