Michal David
ALLEGRO

Bartošová Iveta
Dyk Milan
Hložek Stanislav
Horňák Pavel
Malá Magda
Muchová Markéta

BAMBINI DI PRAGA
BEZINKY
GEMINI
JEZINKY

KROKY Františka Janečka
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE - OVH
ORCHESTR KARLA VÁGNERA - OKV
www.stránky