Antonín Jedlička

Břinková Pavlína
Höger Karel
Neckář Václav
Najman Zdeněk
Neděla Milan
Patrasová Dagmar
Šašek Jiří
Štědrý Karel
Vostřel Darek
BAMBINI DI PRAGA
SBOR LUBOMÍRA PÁNKA

TANEČNÍ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU - TOČR