Waldemar Matuška

Gerlová Jarmila
Gott Karel
Kubišová Marta
Pilarová Eva
Štědrý Karel
Vondráčková Helena
BABETY
INKOGNITO KVARTET
SBOR PAVLA KÜHNA
SBOR LUBOMÍRA PÁNKA

ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE - OVH
ORCHESTR LADISLAVA ŠTAIDLA - OLŠ
ORCHESTR LUĎKA ŠVÁBENSKÉHO - OLŠV
ORCHESTR KARLA VLACHA - OKV
PRAŽSKÉ SMYČCE JIŘÍHO HRÁBKA - PSJH
SKUPINA MIROSLAVA KEFURTA - SMK
TANEČNÍ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU - TOČR
VELKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU - VSOČR