Pavel Novák
VOX
PROTO

Spolupracující interpreti:

LP TRIO
LUSK
SBOR JAROMÍRA HNILIČKY
SBOR LUBOMÍRA PÁNKA

Doprovodné skupiny:

FLAMINGO
ORCHESTR GUSTAVA BROMA - OGB
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE - OVH
ORCHESTR KARLA KRAUTGARTNERA - OKK
ORCHESTR ČESKOSLOVENSKÉ TELEVIZE, řídí Václav zahradník - OČT
ORCHESTR KARLA VLACHA - OKV
OSTRAVSKÝ ROZHLASOVÝ ORCHESTR - ORO
SKUPINA IVO PAVLÍKA - SIP
SYNKOPA PŘEROV
TANEČNÍ ORCHESTR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU - TOČR
TANEČNÍ STUDIO PRAHA, řídí Zdeněk Marat - TSP
TECHNIK
VELKÝ SMYČCOVÝ ORCHESTR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU V BRNĚ, řídí Miloš Machek - VSOČR