Jiří Popper

Spolupracující interpreti:

Chladil Milan
Janoušková Aťka
Roseová Brigitta
Štědrý Karel
Štěpánek Antonín

Doprovodné skupiny:

ORCHESTR FERDINANDA HAVLÍKA - OFH
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE - OVH
ORCHESTR KARLA KRAUTGARTNERA - OKK
ORCHESTR SLÁVY KUNSTA - OSK
ORCHESTR JIŘÍHO PROCHÁZKY - OJP
ORCHESTR KARLA VLACHA - OKV
SKUPINA OTY ČERMÁKA - SOČ
SKUPINA KARLA DUBY - SKD
SKUPINA JIŘÍHO DVOŘÁČKA - SJD
SKUPINA MIROSLAVA KEFURTA - SMK
TANEČNÍ ORCHERSTR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU - TOČR