Jiří Štědroň

220 ZDEŇKA BARTÁKA
APOLLOJAZZ
AVANTIS
GOLF
ORCHESTR ZDEŇKA BARTÁKA ml. - OZB
ORCHESTR GUSTAVA BROMA - OGB
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE - OVH
ORCHESTR KARLA KRAUTGARTNERA - OKK
ORCHESTR PRAGOKONCERTU
ORCHESTR STUDIA BRNO - OSB
ORCHESTR ČESKOSLOVENSKÉ TELEVIZE - OČT
ORCHESTR PAVLA VITOCHA - OPV
ORCHESTR KARLA VLACHA - OKV
ORCHESTR VÁCLAVA ZAHRADNÍKA
PASTÝŘI
PĚT STRÝCŮ-ŠEST STRÝCŮ-STRÝCI
PLAMENY
PRAŽSKÉ SMYČCE JIŘÍHO HRÁBKA - PS
SKUPINA JOSEFA KOLÍNA - SJK
SKUPINA LUĎKA ŠVÁBENSKÉHO - SLŠ
TANEČNÍ ORCHESTR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU - TOČR
VELKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU BRNO - VSOČRB