Libor Žídek

Kohoutová Petra
Nálepková Světlana
SBOR LUBOMÍRA PÁNKA
SWING KVINTET

OPERETNÍ STUDIOVÝ ORCHESTR, řídí Miroslav Homolka - OSO
ORCHESTR KARLA VLACHA - OKV