Ljuba Hermanová

Stivínová Zuzana
Suchý Jiří
PRAGOSINGERS
SBOR LUBOMÍRA PÁNKA
SBOR PAVLA KÜHNA

BAREVNÁ KAPELA
MLADÁ MUZIKA
ORCHESTR DALIBORA BRÁZDY - ODB
ORCHESTR DIVADLA NA ZÁBRADLÍ - ODNZ
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE - OVH
ORCHESTR STUDIA BRNO - OSB
ORCHESTR KARLA VÁGNERA - OKVG
ORCHESTR KARLA VLACHA - OKV
SKUPINA MILANA DVOŘÁKA - SMD
SKUPINA PETRA FINKA - SPF
STAROBRNĚNSKÁ 12
TANEČNÍ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU - TOČR