Vladěna Pavlíčková

Ulrychová Hana
Černohouz Milan
SBOR JIŘÍHO HNILIČKY

ORCHESTR GUSTAVA BROMA - OGB
ORCHESTR STUDIA BRNO - OSB
TANEČNÍ ORCHESTR ARMÁDNÍHO UMĚLECKÉHO SBORU VÍTA NEJEDLÉHO - TOAUSVN
VELKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU BRNO - VSOČRB