Hana Pazeltová

SBOR LUBOMÍRA PÁNKA

ORCHESTR GUSTAVA BROMA - OGB
ORCHESTR KARLA VLACHA - OKV
ORCHESTR VÁCLAVA ZAHRADNÍKA - OVZ
RANGERS
SKUPINA ŠTĚPÁNA KONÍČKA - SŠK
TANEČNÍ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU - TOČR
TANEČNÍ STUDIO PRAHA - TSP
RYTMICKÁ SKUPINA MIROSLAVA KEFURTA - SMK