Jana Petrů

Altman Petr
Gott Karel
Hála Karel
Chladil Milan
Matouš Zdeněk
Pokorný Václav
Procházka Stanislav
Šuba Miroslav
Zíma Josef
SBOR LUBOMÍRA PÁNKA
VOKÁLNÍ KVARTETO TOMISLAVA VAŠÍČKA

AMATI
BRNĚNSKÝ ESTRÁDNÍ ROZHLASOVÝ ORCHESTR - BERO
ČESKÁ MUZIKA
DECHOVÁ HUDBA SUPRAPHONU - DHS
ORCHESTR FERDINANDA HAVLÍKA - OFH
ORCHESTR SLÁVY KUNSTA - OSK
ORCHESTR KARLA VACKA - OKVC
ORCHESTR KARLA VALDAUFA - OKVD
ORCHESTR KARLA VLACHA - OKV
OSTRAVANKA
PRAŽŠTÍ MUZIKÁŘI
SHQ
SKUPINA KARLA DUBY - SKD
SKUPINA JIŘÍHO MALÁSKA - SJM
SMYČCOVÝ ORCHESTR ANTONÍNA ULRICHA - SOAU
TANEČNÍ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU - TOČR
ZLATÁ MUZIKA