Eva Pilarová

Filipovská Pavlína
Chladil Milan
Malknechtová Jiřina
Mayer Jaromír
Petrů Jana
JEZINKY
SBOR LUBOMÍRA PÁNKA

BIG BAND RADIO PRAHA - BBRP
JAZZOVÝ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU - JOČR
(SMYČCOVÝ) ORCHESTR DALIBORA BRÁZDY - ODB
ORCHESTR HUDEBNÍHO DIVADLA V KARLÍNĚ - OHDK
ORHCESTR LADISLAVA ŠTAIDLA - OLŠ
ORCHESTR STUDIA BRNO - OSB
SKUPINA MILANA DVOŘÁKA - SMD
TANEČNÍ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU - TOČR
www.stránky