Ludmila Podubecká

Pergl Tomáš
Rezek Petr
PRAGOSINGERS
SBOR LUBOMÍRA PÁNKA

KARDINÁLOVÉ
ORCHESTR ČESKOSLOVENSKÉ TELEVIZE - OČT
ORCHESTR KARLA VLACHA - OKV
TANEČNÍ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU - TOČR