Vlaďka Prachařová

Kořínek Petr
Vymer Milan
BABETY
BEZINKY
JEZINKY
SBOR LUBOMÍRA PÁNKA
STRÝCI

ORCHESTR GUSTAVA BROMA - OGB
ORCHESTR STUDIA BRNO - OSB
ORCHESTR KARLA VÁGNERA
ORCHESTR KARLA VLACHA - OKV
PRAŽSKÉ SMYČCE JANA HRÁBKA - PSJH
TANEČNÍ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU - TOČR