Vendula Práglová

Černohouz Milan
Černý Jožka
Kahovcová Vlasta
Koudelová Vlasta
Matuška Waldemar
Reed Dean
Slabáková Ivana
Svobodová Stanislava
Veselý Pavel
PLANETY
PRAGOSINGERS

ORCHESTR STUDIA BRNO - OSB
ČESKÁ ŠVITORKA
DECHOVÝ ORCHESTR VESELKA
MORAVANKA JIŘÍHO SLABÁKA
PLAMENY
TANEČNÍ ORCHESTR ČESKÉHO ROZHLASU - TOČR