Viera Racková

Brom Gustav
Cortés Rudolf
Kratochvíl Zdeněk
Petlan Václav
Srbová Jožka
Šesták Jozef
Veselý František Kryštof

INŠTRUMENTÁLNA SKUPINA BRATISLAVSKÉHO ROZHLASU - ISBR
ORCHESTR LADISLAVA BEZUBKY - OLB
ORCHESTR VÁCLAVA BLÁHY - OVB
ORCHESTR GUSTAVA BROMA - OGB
ORCHESTR KARLA MACOURKA - OKM
ORCHESTR JAROSLAVA MALINY - OJM
ORCHESTR JIŘÍHO PROCHÁZKY - OJP
ORCHESTR KARLA VACKA - OKVC
ORCHESTR JOZEFA VENCLA - OJV
ORCHESTR ALEXE VIZVÁRYHO - OAV
ORCHESTR KARLA VLACHA - OKV
PRAŽSKÝ SMYČCOVÝ ORCHESTR, řídí Harry Macourek - PSO
SKUPINA JURAJA BERCZELLERA - SJB
SMYČCOVÝ TANEČNÍ ORCHESTR, řídí Zdedněk Marat - STO
www.stránky