Alena Tichá

Drobný Milan
Duchoň Jiří
Gerlová Jarmila
JEZINKY
PRAGOSINGERS
SBOR PAVLA KÜHNA
SBOR LUBOMÍRA PÁNKA
SBOR IGORA VAVRDY
SP TRIO

TANEČNÍ ORCHERSTR ČESKOSLOVENSKÉHO ROZHLASU - TOČR
TANEČNÍ ORCHESTR MIROSLAVA FORETA - TOMF
ORCHESTR GUSTAVA BROMA - OGB
ORCHESTR LADISLAVA ŠTAIDLA - OLŠ
ORCHESTR KARLA VLACHA - OKV
ORCHESTR STUDIA BRNO - OSB
SKUPINA FRANTIŠKA RINGO ČECHA - SFRČ
SKUPINA MILANA DROBNÉHO - SMD