Inka Zemánková

Doprovodné skupiny:

ORCHESTR KARLA VLACHA - OKV