logolink

ČT edu
ČT Edu
Rande s fyzikou
Rande s fyzikou
Animace Walter
HTML5 aplikace
Animace Vaščák
Animace Vaščák
Techmania
Encyklopedie fyziky
Stavebnice obvodů
Stavebnice obvodů
Techmania
Simulace PNeT


frankiespages

Fyzika (z řeckého základu physis: příroda) znamená od antických dob nauku o přírodě. Vznik fyziky v dnešním významu slova datujeme do doby, kdy Galileo Galilei začal provádět systematický experimentální výzkum. Od těch dob je za nejstarší odvětví fyziky považována mechanika. Postupně se podobnými metodami začaly zkoumat další fenomény a tak vznikaly další fyzikální odvětví, jako nauka o světle (optika), teple (termika a termodynamika), elektřině a magnetismu a další, které řadíme do období klasické fyziky.
 
 
Fyzika 6. třída  Fyzika 7. třída  Fyzika 8. třída  Fyzika 9. třída 
 
Pro vstup do svého ročníku klikni na číslo.


Kalkulačka
Kalkulačka
Petr Němec
Petr Němec
conVerter
Converter
(např: Hustota látek)
Periodická tabulky prvků
Periodická tabulka prvků
Pokusy doma
Domácí pokusy z fyziky
Videopokusy
Fyzikální video pokusy
Nezkreslená věda
Nezkreslená věda
VIDEO
frankiespages