logolink

MATERIÁLY PRO 6. ROČNÍK

Žáci, kteří nemají doma nainstalován Microsoft Office ( Powerpoint ), mohou použít PowerPointViewer.
Program umožňuje prohlížení prezentací ( úpravu neumožňuje ). Ke stažení je ZDE.


NÁHLEDY ZKRÁCENÝCH PREZENTACÍ, PROBRANÝCH PŘI DISTANČNÍ VÝUCE 2020 - 2021
( VHODNÉ PRO ZÁPIS DO SEŠITU )
Délka + Měření délky


Přesnost měření


Hmotnost


Měření hmotnosti


Čas
 


Měření času


Objem


Roztažnost


Teplota a teplotní stupnice


Měření teploty
 


Hustota


Hustota příklady


Síla


Síla výpočet


Síla příklady
 


Magnety


Působení magnetu


Magnetické pole - siločáry


Magnetická indukce - magnetování


Magnetické pole země
 


Průměrná rychlost


Pohyb - příklady


Okamžitá rychlost


     KOMPLETNÍ PREZENTACE PRO 6. ROČNÍK:                    ZAJÍMAVÉ MATERIÁLY K DOPLNĚNÍ STUDIA:
                                              Autor: Tomáš Bobál

 

Starší jednotky
délka - hmotnost objem

Předpony jednotek

Hustota látek

Periodická soustava prvků


ONLINE UČEBNICE FYZIKY PRO 6. TŘÍDY:
Autor: Petr Němec

 

Atomy a molekuly

Těleso a látka

Skupenství látek

Fyzikální veličiny

Délka

Měření délky

Hmotnost
 


NEZ-KRESLENÁ VĚDA:
Akademie věd ČR

 

Co je atom?

Periodické společenství prvků
 
Tlačítko zpět