logolink

MATERIÁLY PRO 7. ROČNÍK

Žáci, kteří nemají doma nainstalován Microsoft Office ( Powerpoint ), mohou použít PowerPointViewer.
Program umožňuje prohlížení prezentací ( úpravu neumožňuje ). Ke stažení je ZDE.


NÁHLEDY ZKRÁCENÝCH PREZENTACÍ, PROBRANÝCH PŘI DISTANČNÍ VÝUCE 2020 - 2021
( VHODNÉ PRO ZÁPIS DO SEŠITU )
Průměrná rychlost


Okamžitá rychlost


Síla a její měření


Skládání sil


Tíhová síla a těžiště
 


Setrvačnost


Síla a změny pohybu


Akce a reakce


Tlak


Tlak příklady
 


Smykové tření


Vlastnosti kapalin


Hydrostatický tlak


Pascalův zákon


Pascalův zákon - praxe
 


Spojene nadoby


Spojene nadoby - praxe


Archimedův zákon


Archimedův zákon - příklady


Plavání těles
 


Vlastnosti plynů


Atmosferický tlak


Atmosféra země


Meterologie


     KOMPLETNÍ PREZENTACE PRO 7. ROČNÍK:                    ZAJÍMAVÉ MATERIÁLY K DOPLNĚNÍ STUDIA:
                                              Autor: Tomáš Bobál

 

Základní jednotky
soustavy SI

Předpony jednotek

Hustota látek

Periodická soustava prvků


ONLINE UČEBNICE FYZIKY PRO 7. TŘÍDY:
Autor: Petr Němec

 

Pohyb a klid

Trajektorie a dráha

Vzájemné působení těles

Síla a její vlastnosti

Skládání rovnoběžných sil

Skládání různoběžných sil

Tíhová síla

Těžiště tělesa

Odstředivá síla

Zákon setrvačnosti

Zákon síly

Zákon akce a reakce

Hydrostatický tlak

Archimedův zákon

Pascalův zákon

Svetlo

Oční vady

Zobrazení čočkou

Kulové zrcadlo

Rovinné zrcadlo

Fáze měsíce

Zatmění slunce a měsíce
 


NEZ-KRESLENÁ VĚDA:
Akademie věd ČR

 

O tlaku a síle kolem nás

Co je světlo?
 
Tlačítko zpět