logolink

MATERIÁLY PRO 8. ROČNÍK

Žáci, kteří nemají doma nainstalován Microsoft Office ( Powerpoint ), mohou použít PowerPointViewer.
Program umožňuje prohlížení prezentací ( úpravu neumožňuje ). Ke stažení je ZDE.


NÁHLEDY ZKRÁCENÝCH PREZENTACÍ, PROBRANÝCH PŘI DISTANČNÍ VÝUCE 2020 - 2021
( VHODNÉ PRO ZÁPIS DO SEŠITU )
Páka


Kladky


Nakloněná rovina


Teplo


Teplo příklady
 


Kalorimetrická rovnice


Vedení


Proudění


Záření


Tepelné motory
 


Skupenské přeměny


Tání a tuhnutí


Vypařování a kapalnění


Var


Sublimace
 


Pružná tělesa


Kmitavý pohyb


Vlnění


Zvuk


Šíření zvuku
 


Ultrazvuk - Infrazvuk


     KOMPLETNÍ PREZENTACE PRO 8. ROČNÍK:                    ZAJÍMAVÉ MATERIÁLY K DOPLNĚNÍ STUDIA:
                                              Autor: Tomáš Bobál

 

Měrná tepelná
kapacita látky - c

Předpony jednotek

Hustota látek

Periodická soustava prvků


ONLINE UČEBNICE FYZIKY PRO 8. TŘÍDY:
Autor: Petr Němec

 

Mechanická práce

Výkon

Jednoduché stroje

Páka

Práce na páce

Kladka

Práce na kladce

Elektrický obvod

Sériové a paralelní zapojení
 
Tlačítko zpět