logolink

MATERIÁLY PRO 9. ROČNÍK

Žáci, kteří nemají doma nainstalován Microsoft Office ( Powerpoint ), mohou použít PowerPointViewer.
Program umožňuje prohlížení prezentací ( úpravu neumožňuje ). Ke stažení je ZDE.


NÁHLEDY ZKRÁCENÝCH PREZENTACÍ, PROBRANÝCH PŘI DISTANČNÍ VÝUCE 2020 - 2021
( VHODNÉ PRO ZÁPIS DO SEŠITU )
Výkon


Výkon příklady


Elektrická energie
spotřebiče


Elektrická práce


Spotřeba elektrické energie


Magnetické pole
opakování


Magnetické pole
v okolí cívky


Elektromagnet


Elektromagnetická indukce


Elektromotor


Vlastnosti střídavého proudu


Vlastnosti střídavého proudu - pokračování


Vznik střídavého napětí


Měření střídavého I a U, generátory


Transformátor


Polovodiče - miniaturizace


Polovodiče - příměsi


PN přechod


     KOMPLETNÍ PREZENTACE PRO 9. ROČNÍK:                    ZAJÍMAVÉ MATERIÁLY K DOPLNĚNÍ STUDIA:
                                              Autor: Tomáš Bobál

 

Barevné značení
rezistorů

Předpony jednotek

Elektromagnetické spektrum

Periodická soustava prvků
 

Elektrotechnika
schématické značky


ONLINE UČEBNICE FYZIKY PRO 9. TŘÍDY:
Autor: Petr Němec

 

Elektromagnetická indukce

Generátor stř. proudu

Transformátor 1

Transformátor 2

Atomové jádro

Štěpná reakce

Jaderná elektrárna

Galaxie a souhvězdí

Země
 


NEZ-KRESLENÁ VĚDA:
Akademie věd ČR

 

Jak funguje elektromotor

Vodí - nevodí polovodič?

Radioaktivita

Jak funguje jaderná elektrárna

Skladování energie

Jak vznikl vesmír

Srážky kosmických těles se Zemí

Češi ve vesmíru
 
Tlačítko zpět