CD přední strana
PAVLÍNA J͊OVÁ

CD zadní strana
PAVLÍNA J͊OVÁ