POUTNÍCI

01. Panenka
02. Až uslyším hvízdání
03. Napsal jsem jméno svý na zdi
04. Telegrafní cesta
05. Skotská sekně
06. Všem Kraštofům Kolumbům
07. Návrat
08. Vzor 63
09. Blues o touze létat
10. Jazdci
11. Podobenství o náramcích
12. ... a o mužským štěstí