logolink


MAREK EBEN & MARTA KUBIŠOVÁ - ADVENTNÍ PÍSNĚ A KOLEDY ( CD )


Seznam písní:

CD

01. Panno blahoslavená
02. Z nebe posel vychází
03. Byla cesta ušlapaná
04. Velebí má duše
05. Ó narození předivné
06. Šla Maria do ráje
07. Syn Boží se nám narodil
08. Veselými hlasy
09. Ježíš náš spasitel
10. V půlnoční hodinu
11. Poslouchejte křesťané
12. Prorokovali proroci
13. Chvalme Boha vesele
14. Narodil se syn Boží
15. Nastal nám den veselý

logolink
logolink