SPIRITUAL KVINTET - ZATÍM DOBRÝ... ( CD )

01. Víc času nám dej!
02. Život z partesů
03. Sedmá pečeť
04. Tohle už znám
05. Daniel
06. Ábel nebo Kain
07. Pláči čest!
08. Zem kde stále svítá
09. Hlas shůry
10. Plány Žána de Lány
11. Jak mám to říct ?
12. Když jdu spát
13. Poslední píseň