Lilie skautská

Taxmeni

1. 		D	A	G
Na léta 	klukovský si 	často vzpomí	nám,
	D	A	A7
na první 	skautskej slib, na jeho krásný 	slo	va,
	D	A	G
a v duchu s 	bráchou zas pod 	stanem usí	nám,
	D	A	D
skončil den 	v táboře, a 	do tmy houká 	sova.
 
Novej rok přines' mráz, Únor, a v srdcích led,
zlej vítr zafoukal ze stepi od východu,
sebral nám naději, ne, nebude to hned,
stát za svým názorem, a nejít do průvodu.
 
R: 		D	A	G	D	A	A7
Lilie 	skautská, 	ohněm kale	ná, máme ji 	v sobě, v nás nikdy nezvad	ne,
	G	D	D	A	D
dej 	Bůh, ať hvězda krví zbarve	ná už jed	nou 	provždy zapad	ne.
 
2. 	Poslední prázdniny bratr řek' akorát skautskýmu slibu, že zůstanem věrní
a tak nám na podzim přišili na kabát vojenský výložky, jak saze černý.
 
když jsme pak po vojně svobodní chtěli být,
zbylo nám jediný, na západ přejít čáru,
novýho bobříka odvahy ulovit, usínat pod stanem a hrávat na kytaru.
 
R: 	Lilie skautská, ohněm kalená, máme ji v sobě, v nás nikdy nezvadne,
dej Bůh, ať hvězda krví zbarvená už jednou provždy zapadne.
 
3. 	Vidím tu krutou noc, vidím vše jako dnes,
plazím se po břiše, kolem nás ostnatej drát,
zableskly výstřely a po krku skočil pes,
tys bratře odešel do věčnejch lovišť spát.
 
To už mi nebylo, bráško můj, do tance, ani jsem nemoh' ti naposled zamávat,
na rukách pouta a k tomu kopance, před sebou uran na osm let dolovat.
 
R: 	Lilie skautská, ohněm kalená, máme ji v sobě, v nás nikdy nezvadne,
dej Bůh, ať hvězda krví zbarvená už jednou provždy zapadne.
 
Lilie skautská, v ohni kalená, máme ji v srdcích, tam nikdy nezvadne,
dej Bůh, ať hvězda krví zbrocená, do bláta už navždy zapadne.
 
: 	Lilie skautská, ohněm kalená...