INKOGNITO KVARTET

Nerušilová Věra
Pokšteflová Marie
Střítezská Jindra

ČESKÁ MUZIKA, řídí Josef Chorvát
DECHOVÁ HUDBA ANTONÍNA VOTAVY
DECHOVÁ HUDBA SUPRAPHONU - DHS
ORCHESTR SLÁVY KUNSTA
ORCHESTR KARLA VALDAUFA
SKUPINA KARLA DUBY
SKUPINA VLADIMÍRA TRUCE
SPIRITUÁL KVINTET
TOČR, řídí Josef Vobruba
ZLATÁ MUZIKA, řídí Jiří Eliášek